Stavba komínu

Chcete-li stavět (nerezový) izolovaný komín je dobré začít s výběrem spotřebiče. A následně zvolit průměr komínu. Případně podle typu paliva se ještě ověří typ oceli a tloušťka oceli u vybraného komínu.

Komín se vybírá na základě parametrů spotřebiče. Pro kamnu o výkonu do 10kW, ve většině případů postačuje izolovaný nerezový komín o vnitřním průměru trubky 150 až 180mm. (minimální průměr komínu pro pevná paliva podle normy je určen 140mm - pokud má kamna menší průměr na vyústění neznamená to použití menšího průměru komínu - použije se redukce).

Základní parametry komínu pro návrh

Výška komínu, Výška komínu nad střechou, Výška komínu nad posledním kotvením, přesahy střechy

 

Výška komínu.

Rozlišuje se účinná výška komínu a celková výška. Účinná výška je od T-kusu nebo vyústění po horní konec komínu. Podle normy by měla být účinná výška 5m. Pokud uvažujete o menším komíně je třeba ověřit výpočtem. U izolovaných komínů projdou výpočtem i 4m komíny

Výška komínu nad střechou

Komín by měl být v bezpečné výšce nad střechou, aby nedošlo k zalétnutí jiskry pod střechu. Norma udává 2 případy a to když je komín vzdálen do 2m od střechy nebo vertikální osy ve štítu střechy od kraje komínu. Tehdy musí být výška 65cm nad střechu.

Pokud je komín vzdálen více než 2m od vertikální osy ve štítu, tak tam platí pravidlo -10%. Více na obrázku.

 

U rovnej strechy platí že komín by mal byť 1m nad atiku.

 

Výška komínu nad posledním kotvením

Dost často dochází k případu, například pokud ho umísťujeme na okapovou stranu budovy, že bychom potřebovali komín vynést hodně vysoko nad okap. Výška komínu nad posledním kotvením bývá definována výrobcem - obvykle max.2m až 3m.

Následně lze komín kotvit, což ale bývá často problematické. V tom případě je zvážit i jiné možnosti. Například vedení komínu přes místnost svisle a přes střechu. Což přináší větší rizika a potřebnou ochranu

Přesahy střechy

Komínu nesmí bránit v cestě žádné překážky. Často jsou to přesahy střech, případně jiné konstrukce, které brání vedení komínu. Větština komínových systémů má v nabídce kolena nebo konzole. Doporučujeme používat koleno s odklonem max. 30°, abyste mohli komín čistit.

Bezpečnost

V neposlední řadě nezapomínejte na bezpečnost.

Komíny mají danou vzdálenost od hořlavých materiálů. Tento parametr se udává v cm a platí v volném prostoru. Například izolovaný komín Eko nebo Slim má vzdálenost 10cm od hořlavých materiálů v odvětrávaném prostoru. V prestupoch cez steny alebo stropy sa používajú ochranné priechodky. Niekedy napríklad u striech je vhodné tieš použíť ochranú priechodku aj keď sú horľavé materiály dostatočne vzdialené. 

Nutné je čištění komínu aby nedošlo k zapálení sazí v komíně