Solární systém pro ohřev vody - NZU Light

Solární ohřev teplé vody NZU Light

Dodáváme solární systém pro ohřev vody - na klíč

Pomocí dotačního programu NZU light můžete získat solární ohřev vody za 1Kč

 

Nárok pro NZU Light mají:

Osoby pobírající starobní důchod
• Osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně
• Osoby čerpající příspěvek na bydlení v období od 12. 9. 2022

 

Podmínky získání dotace

Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník  rodinného domu, ve kterém mají hlášené trvalé bydliště déle než od 12. září 2022

Přesnější informace naleznete na stránce NZU light 

https://novazelenausporam.cz/

Nebo vám rádi pomůžeme s ověřením a podáním žádosti

tel: 778 200 400

tel: 776 025 470

email: obchod@toup.cz


Montáž zajišťujeme po celé ČR

 

Solární systém kWhe pro ohřev vody za 1Kč*

(* program NZU Light )

Nabízíme fotovoltaický systém pro ohřev vody o výkonu 2.7kWh s solárním měničem s MTTP, kvalitní panely s dodáním na klíč

Solarni elektarne ohrev vody

Nabízíme 

Montáž po celé CZ

Posouzení a vyřízení žádosti pro dotační program NZU Light

Návrh systému a výpočet úspor

Dodávka na klíč

 

tel: 778 200 400

tel: 776 025 470

email: obchod@toup.cz

Montáž zajišťujeme po celé ČR

 

Více info naleznete na našich stránkách Solartech - zabývajících se solární tématikou.
Kliknite zde