Podmínky snížené DPH

Podmínky snížené DPH

Pokud chcete u nás objednat materiál a práci - zaškrtněte box vpravo "Snížená DPH 15%. Budete vidět ceny za materiál se sníženou sazbou DPH.
 
Stavební a montážní práce pro které lze uplatnit snížené DPH zahrnují konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást zabudují nebo zamontují. 
 
 
Pro nákup ve snížené saze DPH je třeba splnit zákonem stanovené podmínky:
 
- Objekt musí sloužit k bydlení,
- Objednatel musí být fyzická osoba
 
 
Objekt pro bydlení musí splňovat:
 
  • Byt jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120m2.Celkovou podlahovou plochou bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Místností nejsou balkony, terasy, a to ani zasklené. Nezapočítává se rovněž podíl na společných částech domu (základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, společné rozvody tepla, společné rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vzduchotechniky, dále výtahy, hromosvody, společné antény).
  • Rodinný dům jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350m2. Celkovou podlahovou plochou je součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Místností je místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami. Započítává se součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, garáž, která je v domě). Nezapočítávají se například balkóny, terasy, lodžie, půda a místnosti místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (např. garáž, která je mimo dům)

 

Pokud tyto podmínky splňujete, moc rádi Vám dodáme materiál i práce se sníženou DPH. Aby to bylo možné, je nutné splnit nasledovní podmínky:

- zvolte si komínovou sestavu a zaškrtněte snížena DPH 15%. 

- uvidíte ceny v snížené DPH.

- Nutností pro splnění podmínek pro nákup ve snížené DPH je dodání prací. (Vložkování, výstavba komínu). Tyto práce samozřejmě dodáváme.

- Objednávku odešlete, následně Vás budeme kontaktovat s cenovou nabídkou pro vložkování, frézování nebo výstavbu komínu.