Nerezové komíny

Kvalitní certifikované nerezové komíny za výhodnou cenu. Široký výběr. Rychlé doručení.

Montáž nerezového komínu svépomoci

Montáž nerezových komínů zvládnete pomocí návodu sami. Nebo je zde možnost si nechat komín pohodlně smontovat naší firmou.

 

Pokud si chcete komín smontovat sami ZDE najdete podrobný návod spolu s obrázky. Níže najdete návod ke stažení ve formátu PDF.

 

Pokud se rozhodnete pro nás, stačí při objednávce do poznámky uvést, že máte zájem i o montáž zakoupeného komínu nebo nás kontaktovat na email obchod@toup.cz. Pokud nám napíšete mail nebo jste nám nechali poznámku při objednávce, budeme vás kontaktovat, abychom se dohodli na přesném dni a čase montáže. Více informací o montáži komínu zde.

 

 

 

 

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA TŘÍ VRSTVÝ NEREZOVÝ KOMÍN

Jednotlivé komponenty nerezového komínového systému jsou vyráběny tak,aby do sebe navzájem díky zasouvacímu spoji snadno zapadaly. Po zasunutí jednoho dílu do druhého se vzájemně upevní v části spoje pomocí  zajišťovací spony

 

Při montáži se ujistěte, že jednotlivé díly do sebe zapadly. Následně umístěte na místo spoje zajišťovací obruč a uzamkněte klipem.

 

Dva komponenty mezi sebou musí být zajištěny zajišťovací sponou. Je sestrojena tak, aby spolehlivě utěsnila jednotlivé prvky a vytvořila bezpečný zajišťovací spoj jenotlivých částí komínu.

 

Pomocí fixační konzole je možné ukotvit komínovou sestavu ke stavební konstrukci.

 

DŮLEŽITÉ - BEZPEČNOST A FUNKČNOST:

Základem správně fungujícího komínu je jeho odborné navržení. Komín je důležitou součástí stavby a proto je důležité především dbát na správný návrh komínového systému, jakož i jeho realizaci. 

Před zahájením prací si důkladně promyslete umístění komínového systému, NEZAPOMÍNEJTE na umístění prostupu stěnou či střechou.

Nerezový komín je možné vést:

- Vnitřkem objektu nebo jeho vnějškem.

 

Komínový systém zakládáme na nosnou konzolu, na patku nebo přímo na rovnou zem.

 

Všechny vznětlivé materiály musí být od komínového systému ve vzdálenosti min. 10 cm.

Při montáži amerického-otevřeného komínu je nutná konzultace předem, protože komín takovýmto způsobem je možné namontovat v závislosti na typu kotle a krbové vložky.

 

 STÁHNOUT MONTÁŽNÍ NÁVOD NA TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ KOMÍN

 

Pokud si nejste jisti jak komínový systém vést a jaké komínové prvky použít,

napište na naši technickou podporu, kde vám rádi poradíme

  mail: obchod@toup.cz Nezapomeňte přidat Vás telefonní kontakt

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA KOMÍNOVÝ SYSTÉM K FASÁDĚ

Legenda:

 1. Promyslíme si a připravíme místa, v nichž má vést komínový systém. Zaznamenáme si místa, ve kterých komínová trubka prochází střechou nebo stěnou. Následně v těchto místech vyřízneme potřebné otvory. Přechod přes zeď se provádí buď jádrovým vrtáním, nebo můžeme potřebný otvor udělat pomocí velkého množství menších děr po obvodu požadovaného otvoru. Otvor můžeme udělat 3cm větší než požadovaný otvor pro komín.

 2.  
 3. Pokud chceme otvory zakrýt, po obou stranách upevníme rozety (návod na montáž rozety najdete ZDE).Pokud ne, tento krok přeskočíme.

 4.  
 5. Do rozety nebo přímo do otvoru, případně do tepelné přechodové ochrany (návod na montáž tepelné přechodové ochrany najdete ZDE), vložíme horizontálně komínovou rouru. Dáváme pozor na to, aby se s rourou během práce dalo ještě manipulovat a posouvat ji.

   

  Pokud si nejste jisti jak komínový systém vést a jaké komínové prvky použít,

  napište na naši technickou podporu, kde vám rádi poradíme

    mail: obchod@toup.cz Nezapomeňte přidat Váš telefonní kontakt

 6.  
 7. Z vnější strany stěny na vyznačeném místě připevníme hmoždinkami nosnou konzolu k nosné zdi. Výšku, ve které je třeba namontovat nosnou konzolu určíme tak, že neaktivní část komínu od t-kusu (sopouchu) po dno komína by měla dosahovat vzdálenost min. 10% z celkové délky komínu.

 8.  
 9. Na nosnou konzolu položíme dno a čistící část komínu (při izolovaném produktu IZOL je dno již součástí čistící části).

 10.  
 11. Na čistící část nasadíme t-kus tak, aby zapadal do části vytvořené na přechod komínu přes zeď. V případě potřeby pro dosažení správné délky nebo pokud je t-kus vysoko umístěný, můžeme mezi čistící část a t-kus vložit nerezovou trubku potřebné délky (na výběr máme 1m, 0,5m a 0,25m).

 12.  
 13. Na t-kus nasadíme ukončení izolace a napojíme jej na již připravený přestup ve zdi. Prvky k sobě utěsníme zajišťovací objímkou.

   

  Pokud si nejste jisti jak komínový systém vést a jaké komínové prvky použít,

  napište na naši technickou podporu, kde vám rádi poradíme

    mail: obchod@toup.cz Nezapomeňte přidat Váš telefonní kontakt

 14.  
 15. V předpokládané vzdálenosti od vnější stěny si určíme svislou osu komínu. Pokračujeme v osazování komínových trubek, které mezi sebou dohromady spojujeme zajišťovacími obručemi. V případě, že potřebujeme komínovou rouru zkrátit, zkracujeme z té strany, ze které není falec (při produktu IZOL to znamená, že vnitřní troubu zkracujeme ze spodní části - falec je nahoře, vnější vrstvu z vrchní části - falec je dole). Pokud je třeba komín vybočit, např. kvůli okapové rouře, použijeme některé z kolen.
 16.  
 17. Komínový systém připevníme ke stěně / fasádě fixačními konzolami. První fixační konzolu upevníme přímo na komínový prvek nad přípojkou sopouchu. Další konzoly umísťujeme ve vzdálenosti maximálně 2 metry od sebe. Poslední konzola musí být upevněna ne více než 0,1 do 0,2 m od okraje horní části stěny.

   
 18.  
 19. Je třeba dbát na zachování výšky komínu tak, aby vzdálenost nadstřešní části komínu od poslední fixační konzoly byla max. 2 metry.

 20.  
 21. Pokud komín prochází střechou, použijeme přechodový plech, nebo izolovaný tepelně ochranny prvek pro prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí který upevníme ke střešní konstrukci.

 22.  
 23. Na konec poslední komínové roury upevníme ukončení komínu a zajistíme zajišťovací obručí. Pokud se pro daný typ paliva používá komínová stříška, nasuneme na ukončení komínu i komínovou stříšku.

 24.  
 25. Takto složený a připravený komínový systém spojíme z vnitřní strany se spotřebičem a utěsníme tento spoj zajišťovací sponou.

 

Pokud si nejste jisti jak komínový systém vést a jaké komínové prvky použít,

napište na naši technickou podporu, kde vám rádi poradíme

  mail: obchod@toup.cz Nezapomeňte přidat Váš telefonní kontakt

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA KOMÍNOVÝ SYSTÉM VEDEN UVNITŘ BUDOVY 

Před začátkem montáže: Komínovou sestavu lze položit přímo na zem, na nosnou konzolu či na patku. Komínový systém musí být od hořlavých materiálů vzdálen min. 10 cm.

 

 1. Promyslíme si a připravíme místa, v nichž má vést komínový systém. Zaznamenáme si místa, ve kterých komínová trubka prochází střechou nebo stěnou. Následně v těchto místech vyřízneme potřebné otvory.

 2.  
 3. Pokud chceme otvory zakrýt, po obou stranách upevníme rozety (návod na montáž rozety najdete ZDE). Pokud ne, tento krok přeskočíme.

 4. Do rozety nebo přímo do otvoru, případně tepelné přechodové ochrany (návod na montáž tepelné přechodové ochrany najdete ZDE), vložíme horizontálně komínovou troubu. Dáváme pozor na to, aby se s troubou během práce dalo ještě manipulovat a posouvat ji.

 5.  
 6. Pokud jsme se rozhodli pro uchycení pomocí nosné konzoly, na vyznačeném místě ji přimontujeme ke stěně hmoždinkami. Výšku, ve které je třeba namontovat nosnou konzolu určíme tak, že neaktivní část komínu od t-kusu (sopouchu) po dno komína by měla dosahovat vzdálenost min. 10% z celkové délky komínu. Pokud nepoužíváme nosnou konzolu, začínáme jednotlivé komínové prvky ukládat přímo na zem nebo patku.

   

  Pokud si nejste jisti jak komínový systém vést a jaké komínové prvky použít,

  napište na naši technickou podporu, kde vám rádi poradíme

    mail: obchod@toup.cz Nezapomeňte přidat Váš telefonní kontakt

 7.  
 8. Na nosnou konzolu položíme dno a čistící část komína (přiizolovaném produktu IZOL je dno již součástí čistící části).

 9.  
 10. Na čistící část nasadíme t-kus, aby byl ve správné výšce a bylo možné na něj připojit spotřebič. V případě potřeby pro dosažení správné délky nebo pokud je t-kus vysoko umístěný, můžeme mezi čistící část a t-kus vložit nerezovou trubku potřebné délky (na výběr máme 1m, 0,5m a 0,25m).

 11.  
 12. Na t-kus nasadíme ukončení izolace.

 13.  
 14. Pokračujeme v osazování komínových trubek, které mezi sebou dohromady spojujeme zajišťovacími obručemi. V případě, že potřebujeme komínovou rouru zkrátit, zkracujeme z té strany, ze které není falec (při produkte IZOL to znamená, že vnitřní troubu zkracujeme ze spodní části - falec je nahoře, vnější vrstvu z vrchní části - falec je dole).

 15.  
 16. Komínový systém v případě potřeby upevníme ke stěně fixačními konzolami.

 17.  
 18. Pokud komín prochází střechou, použijeme přechodový plech nebo izolovaný tepelně ochranný prvek pro prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí , který upevníme ke střešní konstrukci.

 19.  
 20. Na konec poslední komínové roury upevníme ukončení komínu a zajistíme zajišťovací obručí. Pokud se pro daný typ paliva používá komínová stříška, nasuneme na ukončení komínu i komínovou stříšku.

 21.  
 22. Takto složený a připravený komínový systém spojíme z vnitřní strany se spotřebičem a utěsníme tento spoj zajišťovací objimkou.Všechny komínové spojení musí následně před uvedením do běhu skotrolovať Váš kominík.

 

Pokud si nejste jisti jak komínový systém vést a jaké komínové prvky použít,

napište na naši technickou podporu, kde vám rádi poradíme

  mail: obchod@toup.cz Nezapomeňte přidat Váš telefonní kontakt

 

Kde je riziko kontaktu komínu s hořlavými materiály nebo v podkrovním a střešním prostoru musí být komín vhodným způsobem opláštěný, aby se tak odstranilo riziko vznícení. Vhodný způsob je použít tepelnou přechodovou ochranu. Dochází tak jakoby k přidání izolace navíc v rizikových místech.

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD - ROZETA

 1. Vyznačíme si místa, v nichž má komínový systém procházet stěnou / střechou.
 2. V těchto místech vyřízneme otvory.
 3. Na otvor z jedné i druhé strany nasadíme rozetu.
 4. Do takto připraveného otvoru osadíme nerezovou komínovou rouru. Následně prostor mezi stěnou a trubkou můžeme vyplnit minerální vatou

   

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD - TEPELNÁ PŘECHODOVÁ OCHRANA

 1. Do připraveného otvoru (pokud používáme rozetu, po namontování rozety) ve střeše nebo ve stěně vložíme přechodovou tepelnou ochranu.
 2. Přes připravenou tepelnou ochranu zavedeme komínovou rouru.

 

 

 

 STÁHNOUT MONTÁŽNÍ NÁVOD NA TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ KOMÍN

 

 

Obáváte se, abyste jstemontáž zvládli technicky opravdu správně?

 

Netrapte se , POKUD nemusíte.

MY VÁM KOMÍN SMONTUJEME RYCHLE A LEVNĚ.

NAVÍC BUDETE MÍT JISTOTU, ŽE MONTÁŽ BYLA PROVEDENA ODBORNĚ A TECHNICKO SPRÁVNĚ.

 

Stačí uvést do poznámky při objednávání komínové sestavy, že máte zájem io montáž zakoupené komínové sestavy

 

 

Máte jakékoliv dotazy?

Pokud si nejste jisti jak komínový systém vést a jaké komínové prvky použít,

napište na naši technickou podporu, kde vám rádi poradíme

  mail: obchod@toup.cz. Nezapomeňte přidat Váš telefonní kontakt

 

  

cart